Tag Archives: علیرضا اداوی

دومین شماره مجله فرامتن منتشر شد این شماره از گاهنامه فرامتن اختصاص یافته به مراسم تجلیل از استاد بزرگوار نوش‌آفرین انصاری که گزارش تصویری و خبری به تلاش روابط عمومی شرکت تهیه و در پرونده ای ویژه در مجله قرار گرفته است. این پرونده شامل سخنانی از دکتر مهدی محقق، شهرام اقبال‌زاده، سید محمود دعایی و…  می‌باشد. فرامتن […]