آیین گرامی‌داشت یلدا روز چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹ با حضور مدیریت و کارمندان شرکت پارس‌آذرخش برگزار شد.