• حضور دکتر خادمی‌زاده ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز
  • حضور دکتر خادمی‌زاده ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز
    حضور دکتر خادمی‌زاده ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز
  • حضور دکتر خادمی‌زاده ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز
    حضور دکتر خادمی‌زاده ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز
  • بازدید دکتر ابتکار از غرفه شرکت پارس آذرخش

گزارش تصویری غرفه شرکت پارس‌آذرخش در سومین روز از سی‌و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران