بازدید دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران از شرکت پارس آذرخش. در این بازدید مهندس مهدی ابراهیمی برنامه نویس ارشد شرکت پارس آذرخش نیز توضیحاتی در مورد نرم افزارهای این شرکت و ساختار آن ارائه نمودند.