کارگاه “رایانش ابری در کتابخانه‌ها” در دانشگاه جامعه الزهرا قم و با همکاری شرکت پارس آذرخش برگزار می شود .
این کارگاه در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ و با تدریس جناب آقای مسعود رزمی دانشجویی دکترا علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد همدان و ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق برگزار خواهد شد.

ساعت برگزاری این کارگاه ۸ الی ۱۲ می باشد و کارمندان کتابخانه‌های دانشگاه جامعه الزهرا می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.