آذرخش، اولین و تنها نرم‌افزار یکپارچه کتابخانه دیجیتال با ویژگی‌های انحصاری در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد متعددی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
این نرم‌افزار، تنها نرم‌افزار در سطح کشور با ویژگی‌های زیر است:
– زیرساخت استاندارد ذخیره سازی اطلاعات براساس Marc
– مبتنی بر استاندارد OAI
– امکان تبادل دوسویه اطلاعات بین نرم‌افزارهای ناهمگون با پروتکلZ39.50
– رابط کاربری سه زبانه انگلیسی، فارسی و عربی
در ادامه هریک از این موارد که تنها چهار مورد از ویژگی‌های انحصاری آذرخش می‌باشد بطور خلاصه تشریح می شوند.
۱.زیرساخت استاندارد ذخیره‌سازی اطلاعات
با انتخاب رویکرد ملی و بین‌المللی کتابخانه ملی در زمینه پیاده‌ سازی مارک ایران و همچنین انتخاب شرکت پارس آذرخش به عنوان پیمانکار نرم ¬افزار اتوماسیون کتابخانه ملی تیم تخصصی شکل گرفت که در زمینه سفارشی¬ سازی مارک در ایران و طراحی آن همکاری فشرده¬ای داشتند تا اینکه این استانداردبرای اولین بار پیاده¬ سازی گردید و تنها نرم¬¬ افزار موجود در کشور که مبتنی بر این استاندارد است محصول این شرکت می باشد.نرم ¬افزار آذرخش با اتکا به تجربه نرم ¬افزار اتوماسیون کتابخانه ملی مبتنی بر استاندارد مارک پیاده¬ سازی شده است.
۲.مبتنی بر استاندارد OAI
نرم ¬¬افزار آذرخش تنها نرم¬ افزار مبتنی بر استاندارد OAI بطور کامل می¬باشد که امکان تبادل اطلاعات منابع دیجیتال و جستجوی آنها را فراهم ساخته است. در این زمینه کنسرسیوم محتوای ملی اطلاعات مراکزی که نرم¬ افزار آذرخش را استفاده می کنند را در صورت تمایل به یک پایگاه متمرکز انتقال داده و یک درگاه مشترک برای بهره‌برداران فراهم ساخته است.
۳.مکان تبادل دوسویه اطلاعات بین نرم‌افزارهای ناهمگون با پروتکل Z39.50
نرم‌افزاز آذرخش با پشتیبانی از پروتکل Z39.50 شامل ZServer و ZClient در زمینه دریافت اطلاعات امکان تبادل دوسویه اطلاعات بین نرم‌افزارهای ناهمگون را فراهم ساخته است. این نرم‌افزار تنها نرم‌افزار موجود در سطح کشور است که امکان ارائه اطلاعات (ZServer) را با اتکا به زیرساخت استاندارد ذخیره‌سازی مارک در اختیار کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کشور قرار داده است.
۴.واسط کاربری سه زبانه انگلیسی، فارسی و عربی
نرم‌افزار آذرخش ذخیره‌سازی اطلاعات به کلیه زبان‌ها با استفاده از استاندارد UNICODE را پشتیبانی می‌کند.در زمینه واسط کاربری سه زبانه نیز تنها نرم‌افزار در سطح کشور است که از واسط کاربری سه زبانه انگلیسی، فارسی و عربی برخوردار است و این امکان را به کاربران می‌دهد که علاوه بر ذخیره و بازیابی اطلاعات به کلیه زبان‌ها، واسط کاربری نرم‌افزار را نیز به یکی از سه زبان انتخاب نمایند.