همکاری

در پارس‌آذرخش، نیروی انسانی پرانگیزه و توانا مهم‌ترین سرمایه به‌شمار می‌آید. ما باور داریم سرمایه‌ی انسانی متخصص و کارآمدی است که از مهمترین دلیل موفقیت‌مان بوده است.

حال اگر فردی خلاق، سخت‌کوش و نتیجه‌گرا هستید که به چالش‌های جدید علاقه دارید و دارای ویژگی‌های خاص ذیل نیز هستید:

  • علاقه مند به کارهای تیمی و پشتیبانی
  • کارشناس کامپیوتر یا مسلط به کامپیوتر
  • مسلط به بانک داده SQL یا PL/SQL

در صورت تمایل به همکاری، پس از تکمیل فرم زیر فایل رزومه خود را الصاق نمایید.

مشخصات فردی

مشخصات تحصیلی

حجم فایل الصاقی کمتراز ۷۰۰kb باشد