میلادباسعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

گروه پارس آذرخش میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان را تبریک عرض می نماید.