میزان بهره‌برداری از ویژگی‌ها‌ی نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات کتابخانه‌ای دیجیتالی در مقاله پژوهشی دکتر یعقوب نوروزی و دکتر مهدی علیپور حافظی و فرزاد شهبازی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این مقاله برای اولین بار، این موضوع بصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، که نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال تا چه حد از ویژگی‌های نظام‌های خبره از نظر بازیابی اطلاعات، رابط کاربر، پایگاه اطلاعاتی ( دانش) راهکارهای مورد استفاده برای راهنمایی بیشتر کاربران بهره برده‌اند. پژوهشگران نویسنده این مقاله امید دارند که این پژوهش برای برنامه‌ریزان کتابخانه‌های دیجیتالی بکار آید و میزان بهره‌گیری از ویژگی‌های کلی نظام خبره در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال ارتقا یابد.
شایان ذکر است که نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان از آن دارد که نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پارس‌آذرخش، با کسب بالاترین امتیاز بین ۵ نرم‌افزار مورد ارزیابی رتبه اول را دارا می‌باشد.
متن کامل مقاله را از طریق این آدرس  مطالعه فرمایید.