• مهندس حمید جراح - مهندس مجید جراح - دکتر محمدحسین واقف‌زاده
  • مهندس حمید جراح - مهندس مجید جراح - دکتر محمدحسین واقف‌زاده

مراسم ضیافت افطاری خانواده پارس آذرخش در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸