طی مراسمی آیین رونمایی از پورتال یکپارچه (آذرسا) کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد شد.
این مراسم روز سه‌شنبه مورخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ و با سخنرانی دکتر لیلا نعمتی انارکی، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران، علیرضا اداوی رئیس توسعه کسب و کار شرکت پارس آذرخش، دکتر محسن حاجی‌زین العالدبینی، و جناب آقای کامکار انجام و با تجلیل از دست‌اندرکاران به پایان رسید.