در چهارمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران غرفه پارس آذرخش همچنان میزبان میهمان محترم است.

برای حضور در روزهای آتی به سالن ملل نمایشگاه مراجعه کنید و در بخش u شرقی به غرفه پارس آذرخش سر بزنید.

در روزهای نمایشگاه از نرم افزار “رهـا” که نسل جدید نرم افزارهای شرکت است رونمایی شد.