کتابخانه دیجیتالی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی روزآمد شد.
درکتابخانه دیجیتالی تا کنون حدود ۴۸۰۰۰ رکورد منابع الکترونیکی اعم از کتب، مقالات و پایان نامه براساس فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی – موضوعی مبتنی بر اصطلاحنامه های تدوین شده در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ساماندهی شده است، که از این تعداد، حدود ۲۶۸۳۱عنوان کتاب، ۳۴۹۲عنوان مقاله و حدود ۱۸۰۰۰ عنوان پایان نامه (۹۵۰۰ پایان نامه خارجی و ۸۷۰۰ پایان نامه حوزوی) است و از طریق سایت مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به آدرس www.islamicdoc.org و یا با آدرس مستقیم www.dl.islamicdoc.org در دسترس علاقه مندان است.
از مهمترین آثار موجود در این کتابخانه می توان به موسوعه علامه بلاغی در ۸ جلد، موسوعه شهید اول در ۲۰ جلد، موسوعه شهیدثانی در ۲۰ جلد، تفسیر راهنما در۲۰ جلد، کتاب علوم القرآن عند المفسرین در ۴ جلد، تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفید اشاره نمود.