الگوهای استقرار

در این الگو در Lan Server یک نسخه ازServer نرم افزار Digilib و تعداد نامحدودیClient نصب می گردد و هر کتابخانه مدیریت و مسئولیت اطلاعات خود شامل ورود، تصحیح، جستجو، امانت و… را به عهده دارد.

solution

در این الگو برای استفاده از نرم‌افزار SIS Portal، به صورت Simple Suite، نرم‌افزار جامع کتابخانه (Digilib Suite) به منظور امور جاری در Lan Server کتابخانه و نرم‌افزار SIS Portal به منظور دسترسی کاربران راه دور در Web Server نصب می-گردد. در این الگو به منظور اشاعه اطلاعات به صورت Online ارتباط بین Lan Server و Web Server بر روی لایه IP الزامی است.

solution2

Advance Suite1 (Decentralize Method)

این الگو زنجیره ای از الگویSimple Suite است. در این الگو تعدادیServer نرم افزاری وجود دارد که به هر کدام تعداد نامحدودیClient متصل می‌شود. Clientها علاوه بر اتصال بهServer خود می توانند بهServer های دیگر موجود در این شبکه نیز اتصال یابند و بسته به سطح دسترسی خود از آن بهره گیرند. کاربرد این الگو در کتابخانه‌ها یا واحدهای اطلاع‌رسانی است که دارای مراکز اقماری هستند و سیاست سازمانی آن مراکز بر این است که هر واحد مدیریت اطلاعات خود را به صورت مستقل انجام دهد. (فهرست نویسی مستقل، ثبت مستقل مدرک و … ). به عبارت ساده تر کاربری از واحد اقماری A بتواند واحدهای اقماری دیگر را ببیند و از بانک اطلاعاتی آنها استفاده کند. این روش اصطلاحا به الگوی غیرمتمرکز یاDecentralize Method مشهور است.

solution3

در این الگو انتشار اطلاعات همه مراکز تابعه ی یک سازمان یا دانشگاه توسط یک Web Server انجام می پذیرد. به این منظور برای اجرای امور جاری در Lan Server هر کتابخانه یک نسخه از نرم افزار Digilib Suite نصب می گردد و در Web Server اصلی این سازمان نیز یک نسخه از نرم افزار SIS Portal با امکان انتشار اطلاعات چند مرکز نصب می گردد. این Web Server به صورت پارامتری قابل تعمیم در شبکه های Decentralize است و به ازاء انتشار اطلاعات هر مرکز متصل به Web Server سری خاصی از تنظیمات و فرامین در Web Server اصلی تعریف می شود.

solution4

در این الگوServer نرم افزار درMain Server و در کتابخانه های تابعه نیزClient های جستجو و امانت نصب می گردد. بدین ترتیب عملیات ورود، تصحیح و ذخیره سازی اطلاعات درMain Server انجام می پذیرد. کتابخانه های تابعه امکان جستجو در همه اطلاعات و امانت مدارک خود را دارند. در این الگو مراکز اقماری از یکSub Server خاصی بهره می گیرند که وظیفه این سرویس دهنده فرعی شناساندن آن واحد بهMain Server و فعال شدن آن در شبکه است. این روش در اصطلاح به الگوی متمرکز یاCentralize Method مشهور است.

solution5

در این الگو اطلاعات همه کتابخانه های اقماری در Main Server وجود دارد. نرم افزار SIS Portal در Web Server اصلی نصب شده و با Main Server در ارتباط است. این نرم افزار به صورت Multidb عمل می کند و اطلاعات مراکز اقماری را از Main Server دریافت و در SIS Portal جهت انتشار در وب جهانی قرار می دهد.

solution6

این الگو همان مدل Decentralize Method است، اما استقرار سرورهای نرم افزاری متعدد روی یک سخت افزار می باشد. در این روش مدیریت سخت افزاری سرورها، راحت تر می باشد. چرا که مدیر IT در این شرایط فقط با یک Server سروکار دارد. در این روش اغلب محل استقرار Server یا در کتابخانه مرکزی یا در واحد فن آوری اطلاعات است. البته عملکرد سیستم کاملا شبیه روش Decentralize Method است اما مدیریت سرور در این حالت راحت تر از روش Decentralize Method است. چرا که مثلا در یک پردیس دانشگاه با ۱۱ دانشکده با روش اداره غیرمتمرکز، دیگر نیازی به ۱۱ سرور نیست و همه سرورهای نرم افزاری روی یک سخت افزار سرور نصب می گردند و مدیریت و نگهداری آن نیز راحت تر است. این روش در اصطلاح به الگوی نیمه متمرکز یا Centralize Method Semi مشهور است.

solution7
Advance Suite 3 ( SIS Portal in Semi-Centralize LAN Server )

در این الگو انتشار اطلاعات همه مراکز تابعه ی یک سازمان یا دانشگاه توسط یک Web Server انجام می‌پذیرد. به این منظور Lan Server نصب شده برای اجرای امور جاری هر کتابخانه، با استفاده از Web Service به SIS Portal وصل می گردد.

solution8