مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به پابرجا بودن حکم محرومیت ۱۱۵ ناشر از شرکت در نمایشگاه ۲۹، از احتمال بررسی درخواست تجدیدنظر آنها در شورای نظارت و ارزشیابی آن خبر داد.

محمدرضا توکل صدیقی مدیر کمیته ناشران داخلی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام از ناشران در پایان وقت روز شنبه ۸ اسفند، در عین حال از احتمال تمدید چندروزه مهلت ثبت نام در صورت وصول تقاضای قابل توجه خبر داد.

در دو روز نخست ثبت نام حدود ۹۰۰ ناشر تقاضای خود را برای حضور در نمایشگاه بیست و نهم ثبت کرده بودند با این حال مدیر کمیته ناشران داخلی اعلام تعداد نهایی ناشرانی را که در این دوره ثبت نام کرده‌‌اند، و نیز دسته‌بندی آنها از جهت قرار گرفتن در چهار حوزه ناشران کودک و نوجوان، ناشران دانشگاهی، ناشران آموزشی و ناشران عمومی را به پایان مهلت ثبت نام موکول کرد.

توکل صدیقی همچنین تعداد دقیق ناشرانی را که مطابق آراء صادره در نمایشگاه سال گذشته، از حضور در نمایشگاه امسال کتاب تهران محروم شده‌اند، ۱۱۵ ناشر اعلام و تاکید کرد: محرومیت این دسته از ناشران، عمدتاً به دلیل موارد انضباطی از قبیل واگذاری غرفه به غیر و عرضه کتب سایر ناشران در نمایشگاه بیست و هشتم بوده است.

مدیر کمیته ناشران داخلی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با بیان اینکه مطابق این وضعیت، سامانه ثبت نام نمایشگاه به طور خودکار اجازه ثبت نام را به این دسته از ناشران نمی‌دهد، در عین حال تاکید کرد: در صورت عذرخواهی آنها و ارائه درخواست تجدیدنظرشان به شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران، تقاضایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بیست‌و‌نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود.