به گزارش روابط عمومی شرکت پارس آذرخش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری را روز چهارشنبه مورخ ۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۵، در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار می کند.

در این همایش سرکار خانم فرناز راستگار مدیر بخش پشتیبانی شرکت پارس آذرخش  در مورد “فناوری امنتی محتوا در نرم افزار کتابخانه دیجیتال آذرسا”  به سخنرانی خواهند پرداخت.

محورهای دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری عبارتند از:

کتابخانه های دیجیتالی و سیاستگذاری مالکیت فکری

 •       سیاستگذاری مالکیت فکری درمراکز حقوقی، صنعتی و دانشگاهی
 •       سیاستگذاری مالکیت فکری و توسعه پایدار در کسب و کارهای مرتبط با اطلاعات
 •       نظام مالکیت فکری و نیازهای بومی
 •       نقش نظام مالکیت فکری در راهبردهای ملی
 •       نقش و جایگاه قوای سه گانه  مجریه، مقننه، قضائیه، در سیاست گذاری مالکیت فکری
 •       آینده سیاستگذاری مالکیت فکری

  کتابخانه های دیجیتالی و حقوق مؤلف

 •       حقوق مؤلف و کاربرد آنها در کتابخانه های دیجیتالی
 •       حقوق مؤلف و نشر الکترونیک
 •       حقوق مؤلف و اقتصاد کتابخانه دیجیتال
 •       حقوق مؤلف و اقتصاد نشر الکترونیک
 •       حقوق مؤلف و کنسرسیوم های کتابخانه های دیجیتالی
 •       نارسایی های قوانین حقوق مؤلف برای کتابخانه های دیجیتالی

 کتابخانه های دیجیتالی و مدیریت مالکیت فکری

 •        بازتولید اطلاعات و قوانین مالکیت فکری
 •       مدیریت حقوق دیجیتالی (DRM)
 •       استانداردهای فراداده های حقوقی و مالکیت فکری
 •       چالش ها و مشکلات مدیریت مالکیت فکری
 •       راهکارهای ارتقاء مدیریت مالکیت فکری

 کتابخانه های دیجیتالی و فناوری های مالکیت فکری

 •       فناوری های امنیت محتوا
 •      فناوری های امنیت سکو و زیرساخت
 •      فناوری های هوشمند سازی مالکیت فکری
 •      سیستم ها و پروتکل های مدیریت مالکیت فکری
 •      قابلیت های مرتبط با مالکیت فکری در نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتالی
 •      حقوق مؤلف و سازوکارهای حفاظت دیجیتالی

 کتابخانه های دیجیتالی و جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات

 •        حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
 •        حقوق جانبی در نرم افزارها و ابزارهای فناورانه
 •       حقوق جانبی در محیط الکترونیکی
 •       حقوق مالکیت بین فراهم کنندگان خدمات اینترنتی و تولید کنندگان محتوا
 •       نارسایی های قوانین ایران در حوزه فناوری اطلاعات

   کتابخانه های دیجیتالی و حقوق ذینفعان

 •        حقوق کاربران در قوانین ملی و بین المللی
 •       حریم خصوصی  و امنیت کاربران
 •       دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین مرتبط
 •       حقوق مؤلف و توزیع کنندگان اطلاعات
 •       استثناهای حقوق مؤلف در استفاده منصفان
 • حقوق ناشران الکترونیکیبرنامه زمان‌بندی دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری را می توانید در اینجا ببنید