پارس آذرخش در آینه رسانه

نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا – به همت دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ  نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال روز دوشنبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ در سالن دکتر تورانی دانشگاه الزهرا با اهدافی از جمله: شناسایی مرز کتابخانه الکترونیک و دیجیتال، بررسی واقعیت ها و چالش های کتابخانه دیجیتال، معرفی پورتال کتابخانه ای پارس آذرخش و معرفی نرم […]