احترامأ بدینوسیله به استحضار میرساند به دلیل تغییر موقعیت مکانی شرکت پارس‌آذرخش آدرس به شرح زیر تغییر یافته‌است.

آدرس:خیابان شهید‌بهشتی(عباس‌آباد)،خیابان احمد قصیر(بخارست)،پلاک۱،طبقه۵

لازم‌ به‌ ذکر است که جهت پاسخگویی بهتر زین‌پس از طریق شماره های زیر نیز پاسخگوی شما عزیزان  هستیم:

۰۲۱-۸۸۷۴۹۷۰۱

۰۲۱-۸۸۷۴۹۷۰۳

۰۲۱-۸۸۷۴۹۷۰۲

در صورت اختلال در پاسخگویی در روزهای آتی پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما عزیزان کمال تشکر را داریم.