تجهیزات کتابخانه

تجهیزات کتابخانه ای :

لیبل عطف ( ۴۰ تایی)
لیبل بارکد ( ۳۰ تایی)
برچسب جیب  
رول عطف  
رول بارکد
برگه بازگشت
کارت امانت
جیب کتاب
دفتر ثبت
فرازه فلزی

تجهیزات الکترونیکی :

سیستم امنیتی کتابخانه
بارکدخوان بی سیم
بارکدخوان باسیم
چاپگر لیبل و بارکد
کارت خوان RFID
چاپگر میز امانت
تگ فعال و غیر فعال امنیتی کتاب
پنل پیام کوتاه( SMS)

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در مورد تجهیزات کتابخانه می توانید با بخش فروش شرکت تماس حاصل فرمایید