برنامه زمان‌بندی نوزدهمین همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س) تحت عنوان “شبکه‌های دانش”

(دوشنبه، ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷، سالن دکتر تورانی)

عنوان برنامه

زمان

افتتاحیه

۸:۴۵ – ۸:۳۰

پخش قرآن و سرود

خوش‌آمدگویی توسط سرکار خانم دکتر گلیجانی مقدم

(معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س))

۹ – ۸:۴۵

سخنرانی سرکار خانم دکتر کربلایی آقا کامران

(دبیر محترم علمی همایش)

۹:۱۵ – ۹

سخنرانی خانم الناز سرخیل

(دبیر اجرائی همایش)

۹:۳۰ – ۹:۱۵

پخش کلیپ انجمن

۹:۴۵ – ۹:۳۰

سخنرانی جناب آقای دکتر غائبی

(ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س))

۱۰- ۹:۴۵

سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز خسروی

(معاونت کتابخانه ملی ایران و ریاست انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران )

۱۰:۱۵ – ۱۰

سخنرانی جناب آقای سید کاظم حافظیان رضوی

(از پیشکسوتان گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

۱۰:۳۰- ۱۰:۱۵

سخنرانی جناب آقای دکتر محمد حسین واقف‌زاده

(عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران و مشاور عالی مدیریت شرکت پارس آذرخش)

۱۰:۴۵ – ۱۰:۳۰

پذیرایی

۱۱ – ۱۰:۴۵

پنل اول (ارائه ۴ مقاله)

اعضای پنل (آقای دکتر خسروی، آقای دکتر رضایی، خانم دکتر آبام، خانم پازوکی)

۱۲:۱۵ – ۱۱

شبکه دانش و توسعه آن از طریق شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌ها

سکینه قاسم‌پور، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

مجید علیقلی‌زاده، کارمند کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۱:۱۵ – ۱۱ 

بررسی میزان حضور اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت

سهیلا خوئینی، کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

الهام اسمعیل پونکی، کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

۱۱:۳۵ – ۱۱:۲۰

تحلیل و خوشه‌بندی تولیدات علمی مرتبط با حیطه موضوعی شبکه‌های دانش در پایگاه استنادی وب آو ساینس

فهیمه علی عسکری، دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

امیرسپهر طوغانی، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

۱۱:۵۵ – ۱۱:۴۰  

بررسی رده‌بندی‌های علم با هدف دستیابی به جایگاه هویتی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

سیده رقیه حجازی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

رقیه قضاوی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۲:۱۵ – ۱۲

نماز و ناهار

۱۴ – ۱۲:۱۵

پخش کلیپ مربوط به شبکه‌های دانش

۱۴:۵ – ۱۴

پنل دوم (ارائه ۴ مقاله)

اعضای پنل (آقای دکتر غائبی، سرکار خانم دکتر کامران، سرکار خانم دکتر سالمی، سرکار خانم حسینی)

۱۵:۲۰ – ۱۴:۵

تحلیلی بر شبکه‌های اجتماعی علمی به منظور ارائه الگویی برای ایجاد شبکه اجتماعی یکپارچه داخلی

سارا رضایی‌فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۱۴:۲۰- ۱۴:۵

عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی، مطالعه دانشجویان رشته اطلاعات و دانش‌شناسی

معصومه فرامرزی بابادی، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور شیراز

فاطمه ارادی، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور شیراز

حنا ربیعی، کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور شیراز

زهره شیخ‌زاده، کتابدار کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان آغاجاری خوزستان وکارشناس علم اطلاعات و دانش‌شناسی

۱۴:۴۰ – ۱۴:۲۵

بررسی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی در به‌اشتراک‌گذاری دانش بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان

الهه رئیسی، دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

حانیه خودسیانی، دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

۱۵ – ۱۴:۴۵

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی

هادی هراتی، دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵:۲۰ – ۱۵:۵

پرسش و پاسخ

۱۵:۵۰ – ۱۵:۲۰

پذیرایی

۱۶:۵ – ۱۵:۵۰

اعلام برندگان مسابقه سلفی با کتاب

۱۶:۲۰- ۱۶:۵

اختتامیه

۱۷ – ۱۶:۲۰