دانش و پژوهش

RSS

تیر ۶, ۱۳۹۵ دانش, دانش و پژوهش

امروزه اینترنت، جایگاه خاصی در زندگی‌ روزانه ما دارد و افراد مختلف برای یافتن‌ هر نوع اطلاعاتی ممکن است از آن استفاده‌ کنند. اما در این میان برای ما متخصصان‌ اطلاع‌رسانی اینترنت معنای متفاوتی دارد، چون کامپیوترهای متصل به اینترنت ابزار ضروری برای کار ما هستند. یک شخص ممکن است لینک وب‌سایت‌های‌ مورد علاقه خود […]

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) سرچشمه اصلی توجه به الگوی FRBR به تغییر بنیادین در رویکرد کتابداری و اطلاع رسانی برمی گردد. در گذشته رویکرد کتابداری و اطلاع رسانی رویکردی نظام مدار بود که در آن اصل و اساس نظام کتابخانه بود . به همین دلیل در آن دوره ما شاهد کتابخانه های عظیم […]

مقاله مطالعه تطبیقی نرم‌افزارهای دیجیتالی پاپیروس وآذرخش از منظر بازیابی اطلاعات، نوشته فرزانه محمدی ارسی، دکتر نرگس نشاط و دکتر مهدی علیپور حافظی با هدف شناسایی قابلیت های نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات می‎باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و برای انجام آن از روشهای تحلیل محتوا و […]

میزان بهره‌برداری از ویژگی‌ها‌ی نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات کتابخانه‌ای دیجیتالی در مقاله پژوهشی دکتر یعقوب نوروزی و دکتر مهدی علیپور حافظی و فرزاد شهبازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله برای اولین بار، این موضوع بصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، که نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال تا چه حد از ویژگی‌های نظام‌های […]