.

نشست نقد و بررسی کتاب «دُرّ دانش؛ مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حری» روز دوشنبه، اول خرداد ماه در محل سرای اهل قلم خانه کتاب یرگزار شد.

گزارش تصویری خبرگزاری های ایبنا و لیزنا پیش روی شماست.