به گزارش پارس آذرخش، کارگاه آموزش معرفی کتابخانه دیجیتال با همت کتابخانه تخصصی شرکت توانیر و شرکت پارس آذرخش همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب مرکز توانیر برگزار می شود. محل برگزاری این کارگاه ها مرکز اطلاعات، دانش شناسی و کتابخانه تخصصی شرکت توانیر و روز برگزاری آنها دوشنبه 5 مرداد و چهارشنبه 7 مرداد ساعت 10.30 الی 12.30 برگزار خواهد شد. علاقه مندان به شرکت می توانند برای هماهنگی بیشتر با شماره 88747545 بخش روابط عمومی تماس حاصل نمایند. مکان : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، برق توانیر، کتابخانه توانیر

به گزارش پارس آذرخش، کارگاه آموزش معرفی کتابخانه دیجیتال با همت کتابخانه تخصصی شرکت توانیر و شرکت پارس آذرخش همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب مرکز توانیر برگزار می شود.

محل برگزاری این کارگاه ها مرکز اطلاعات، دانش شناسی و کتابخانه تخصصی شرکت توانیر و روز برگزاری آنها دوشنبه ۵ مرداد و چهارشنبه ۷ مرداد ساعت ۱۰.۳۰ الی ۱۲.۳۰ خواهد بود.

علاقه مندان به شرکت می توانند برای هماهنگی بیشتر با شماره ۸۸۷۴۷۵۴۵ بخش روابط عمومی تماس حاصل نمایند.

 

مکان : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، برق توانیر، کتابخانه توانیر