پیاده سازی فناوری هوشمند RFID در کتابخانه علوم پزشکی تهران

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. این کتابخانه بعنوان یکی از بزرگترین کتابخانه های پزشکی کشور و با زیربنایی حدود ۱۰ هزار متر در ۱۱ طبقه، توسط شرکت پارس آذرخش به فناوری هوشمند RFID مجهز شده است.کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران بزرگترین کتابخانۀ دانشگاهی کشور در زمینه علوم پزشکی می باشد که با مجموعه‌ای گسترده از منابع گوناگون آموزشی و کمک آموزشی در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی نیازهای تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان، محققان و پژوهشگران را بر آورده می سازد. این مجموعه به دلیل حجم زیاد منابع قابل دسترس در حوزه پزشکی، گستره فیزیکی، قدمت کتابخانه های آن و همچنین موقعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار می‌‌باشد.کارشناسان این کتابخانه سال گذشته با بررسی های حرفه ای و کاربردی، نرم افزار پورتال کتابخانه دیجیتال را بعنوان نرم افزار برتر انتخاب و آن را جایگزین نرم افزار قبلی خود نموده اند. این نرم افزار در حال حاضر از طریق آدرس http://lib.tums.ac.ir برای کاربران قابل دسترس است. قابلیتهای ویژه این نرم افزار باعث شده تمامی کتابخانه های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق این سامانه به یکدیگر متصل شوند. همچنین با توجه به راه اندازی ساختم.