دوره های آموزشی

واحد آموزش و پژوهش گروه پارس آذرخش، دانش فنی حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی را با تجارب عملی در آمیخته و خدمات آموزشی خود را با هدف توانمند سازی و اشتراک اطلاعات نوین در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسان و کاربران محترم در محل شرکت برگزار می‌نماید. بارزترین مزیت برگزاری دوره‌های آموزشی فرصتی برای توسعه دانش روز و آشنایی با چالش‌های موجود در مدیریت اطلاعات و اطلاع‌رسانی است. ما می‌توانیم دوره‌ها را هماهنگ با خط مشی، فرایند و سیستم‌های موجود در سازمان برگزار کنیم. بدین صورت درک آموخته‌ها و عملیاتی ساختن آن در فضای واقعی امکانپذیر می‌گردد.
این مرکز دوره‌های خود را در محورهای موضوعی ذیل ارائه می‌دهد:

• سازماندهی منابع اطلاعاتی
• روش‌های جستجو و بازیابی اطلاعات
• هوشمندسازی کتابخانه‌ها
• دوره‌های آموزشی مبتدی تا پیشرفته نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای پارس آذرخش
• و …