خدمات

  • مشاوره

    خدمات مشاوره تخصصی در حوزه اطلاع رسانی و نرم افزارهای کاربردی آن براساس رویکرد دانش محور این شرکت ارائه می گردد. این خدمات با اتکا به تیم تخصصی و فنی مجرب و براساس آخرین فناوری ها و دستاوردهای مطرح بین المللی در اختیار دست اندرکاران و فعالان این حوزه قرار می گیرد.

  • پشتیبانی

    براساس رویکرد مشتری مداری، خدمات پشتیبانی تخصصی و فنی محصولات نرم افزاری این شرکت همواره از اولویت بالایی برخوردار بوده و نیروی کارشناسی مورد نیاز در حوزه های فنی و اطلاع رسانی به آن اختصاص یافته است. این خدمات از طریق کانال های ارتباطی مختلف شامل ارتباط برخط، تلفنی و حضوری در کنار مستندات و مواد آموزشی ارائه می گردد.

  • آموزش

    آموزش و ارتقای دانش تخصصی بهره برداران از راهکارهای یکپارچه نرم افزاری و سخت افزاری این شرکت براساس نیاز سازمان ها و نهادهای مختلف کشور در قالب آموزش هنگام استقرار، برگزاری دوره ها و کارگاه های بازآموزی و آموزشی آزاد انجام می پذیرد. علاوه بر این با همکاری دانشگاه های کشور دوره ها و کارگاه های مهارت افزایی دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نیز برگزار می شود.