کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر ۵۱۰ هزار کتاب چاپی، ۲۴ هزار کتاب خطی، بیش از ۴۱ هزار مجلد نشریه‌ی ادواری و میلیون‌ها برگ سند در آن نگهداری می‌شود.

سیستم یکپارچه الکترونیک و دیجیتال آذرخش

پس از موفقیت شرکت پارس آذرخش در پیاده سازی و اجرای پروژه نرم‌افزار مدیریت کتابخانۀ رسا، این محصول جهت استفاده و پیاده سازی در کتابخانۀ مجلس مورد استقبال قرار گرفت.

    از طرفی این نهاد برای مدیریت آرشیو اسناد دیجیتال خود از نرم‌افزار دیگری استفاده می‌‌نمود و به دلیل داشتن گنجینۀ بی نظیری مانند متون چاپ سنگی، اسناد تاریخی، خطی، عکس و تصاویر، نیازمند نرم‌افزاری قوی‌تری برای مدیریت آرشیو بود. در این راستا، به دنبال تولید نرم‌افزار جامع یکپارچه کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرخش، و قابلیت‌های متعدد آن در مدیریت انواع منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی، کتابخانه مجلس اقدام به راه‌اندازی پروژه‌ای در جهت یکپارچگی و هماهنگی هرچه بیشتر میان مجموعه‌های مختلف خود نمود. بر این اساس، با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار آذرخش، مدیریت کلیه مدارک و منابع اعم از الکترونیک و دیجیتال تماماً تحت پوشش یک نرم‌افزار قرار و در پایان آذرخش نام گرفت.