مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

گستردگی مستندات، اهمیت تاریخی، ملی و بین المللی موجود در موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌‌خمینی(ره) تبعیت از نظامی مبتنی بر استانداردهای بین المللی را قطعیت می‌بخشد. چرا که این نظام استاندارد راه حل مناسبی برای تولید، بایگانی، سازماندهی، بازیابی و مدیریت اسناد و مدارک موجود در موسسه را ارائه می دهد.

با توجه به تجارب موفق شرکت پارس آذرخش، بالاخص پروژه نرم‌افزار جامع اتوماسیون کتابخانه ملی (رسا)، این شرکت مفتخر به اجرای پروژه‌ی مؤسسه با عنوان نرم‌افزار کتابخانه و آرشیو اسناد گشت.

اهداف پروژه


  • آینده نگری به منظور حفاظت از اسناد قدیمی

  • حرکت نسخه الکترونیکی اسناد و حذف بایگانی های سنتی و دارای ارزش مادی و معنوی

  • دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و بازیابی صحیح با بهترین امکانات

  • متمرکز نمودن اطلاعات موجود در بخش های مختلف موسسه و ایجاد نظام گسترده و ساختاریافته به منظور حفظ اطلاعات

  • ایجاد مکانیزمی جهت حفظ و نگهداری و بازیابی اطلاعات متنی، صوتی و تصویری

  • کنترل طبقه بندی شده اسناد و دسترسی های لازم

  • امنیت، کارایی و سرعت بالا

  • تکمیل حلقه چرخه مدارک و اسناد موجود در موسسه