به گزارش روابط عمومی پارس آذرخش، سیستم RFID فناوری هوشمند کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  با حضور آقای دکتر قانعی معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آقای دکتر حسینی رئیس دانشگاه، افتتاح شد. این کتابخانه که از سال ۱۳۷۲ راه اندازی شده و مشتمل بر بخشهای مختلفی است که از طریق پورتال خدمات پیوسته به مخاطبان خود ارائه می نماید توسط شرکت پارس آذرخش مجهز به سیستم RFID شده است.

فناوری هوشمند (RFID)  از فناوری‌های نوین در زمینه خودکارسازی فعالیت‌های کتابخانه و عوامل مؤثر بر جلوگیری از سرقت در آن است. از مزایای این فناوری می توان به جلوگیری از دسترسی و جابجایی غیر مجاز مدارک ،تسریع عملکرد کارمندان کتابخانه در قسمت های سازماندهی، امانت، مدیریت مخزن، جستجو، شلف خوانی و … اشاره کرد.

علاوه بر این، پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز راه اندازی شده است. پورتال کتابخانه ای به عنوان یک ابزار جدید خدمات کتابخانه ای ، و از اجزای کلیدی دیجیتالی کردن خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی  به حساب می آید که به منظور ایجاد چهارچوب فکری و همچنین توسعه زیر ساخت های فنی برای خدمات پیشرفته و امکان دسترسی پیوسته به مجموعه وسیع کتابخانه ها تولید شده است. کاربران کتابخانه می توانند برای استفاه از پورتال به آدرس سایت http://lib.uswr.ac.ir مراجعه نمایند.