بیست و هفتمین سال فعالیت شرکت پارس آذرخش با رویکرد تحول گرا در راهکارهای مدیریت منابع اطلاعاتی و اطلاع رسانی مبارک باد.