به گزارش روابط عمومی پارس آذرخش، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران کارگاه تخصصی «ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه ‏ای پرکاربرد در کتابخانه های مدارس» برگزار می‌کند.

این کارگاه تخصصی در ادامه  نشست های تخصصی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی سه‌شنبه دهم اسفندماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.

  این نشست با حضور علیرضا نوروزی، هیأت علمی دانشگاه تهران؛ شهرزاد مقصودی و نسترن پور صالحی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش دانشگاه تهران؛ فاطمه رنجبری کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  و تعدای از کتابداران مدارس آموزشگاهی دارای نرم افزار برگزار خواهد شد.

محورهای بحث این نشست به شرح ذیل است:

نیازمندی های نرم افزاری کتابخانه های مدارس؛

معرفی هفت نرم افزار پر کاربرد در کتابخانه های مدارس؛

بیان تجربیات کتابداران مدارس استفاده کننده از نرم افزارهای مختلف؛

ارزیابی مقایسه ای نرم افزارها.

علاقه مندان می توانند برای حضور دراین کارگاه آموزشی به  کتابخانه دانشکده مدیریت تهران واقع در بزرگراه جلاآل احمد، بزرگراه شهید چمران، زیر پل نصر(گیشا) مراجعه نمایند.

منبع: لیزنا